بازدید کل: 341824

بازدید امروز: 104

بازدید دیروز: 133

دوباره روی گل آفتاب را دیدم
                                         به چشم خشم خود مرگ خواب را دیدم
در آستانۀ لوح سپید چون مانی
                                         به نقش آینه ارژنگ آب را دیدم
بتاک چون نظر افکندم از سرمستی
                                          به شاخ رگزده خون شراب را دیدم
بحالت غزلم چون غزال خستۀ دشت
                                         حرارتِ نفس التهاب را دیدم
در آسمان تو ای دست انتقام خدا
                                         بچشم خشم تو مهر شهاب را دیدم
به سنگ رهگذر عشق خورده پای دلم
                                         زدست رفته زیان شتاب را دیدم
حساب کار دلم را چو می رسیدم دوش
                                         سیاهنامۀ روز حساب را دیدم
سراب تشنۀ صحرا چنان بجلوه نشست
                                         که در درون دلم انقلاب را دیدم

تاریخ ارسال: 1390/6/5
تعداد بازدید: 2427