بازدید کل: 347918

بازدید امروز: 161

بازدید دیروز: 226

خطر خویش را نفهمیدم
                              نوش با نیش را  نفهمیدم
خودشناسی خداشناسی بود
                              حیف من خویش را نفهمیدم
هرچه گشتم در عالم معنا
                              لفظ درویش را نفهمیدم
من اگر مات گشتم از مستی
                              آخرین کیش را نفهمیدم
همه جا صحبت از کم و بیش است
                              من کم و بیش را نفهمیدم
به هوایی که نوش می خواهم
                              سوزش نیش را نفهمیدم
گفت دنیا وسیلۀ بازیست
                               من که بازیش رانفهمیدم
هرچه گشتم به پهنۀ صحرا
                               گرگ یا میش را نفهمیدم

تاریخ ارسال: 1390/6/5
تعداد بازدید: 2489