بازدید کل: 341820

بازدید امروز: 100

بازدید دیروز: 133

میدان عشقبازیست باید کمر ببندم
                                                  بر دیدۀ رقیبان راه نظر به بندم
یک بار رفته بودم آنسوی مرز هستی
                                                  بگذار بار دیگر بار سفر ببندم
رفتند سینه چاکان وامانده رهنوردم
                                                  ای کاش چشم عبرت زین رهگذر ببندم
غمنالۀ دلم را بر برگ گل نوشتم
                                                  آن نامه را ببال مرغ سحر ببندم
در فصل لاله کاری چون ابر نو بهاران
                                                  برکشت داغداران آب جگر ببندم 
در کوی گلفروشان پای وفا فشردم
                                                  خواهم که دسته دسته گلهای تر ببندم
نفرین بیار کردم رفتم بسوی صحرا
                                                   تا با دعای خیری دست اثر ببندم

تاریخ ارسال: 1390/6/6
تعداد بازدید: 2588