بازدید کل: 335012

بازدید امروز: 117

بازدید دیروز: 175

سایه سرد روی دیوارم
                                شهربند همیشه بیدارم
به تماشا نشسته در کنجی
                                غرقه در رقص دود سیگارم
روزه دارم  زآرزومندی
                                غم و اشک دو دیده افطارم
پاک شد از صحیفه نظرم
                                خط خوش نقش چهره یادم
شبهی مانده ام بتاریکی
                                خشکرودیست نهر افکارم
نه به خویشم درین فراموشی
                                 نه زبیگانه ای خبر دارم
درس من درس خوب زیستن است
                                گرچه خود واعظی سیه کارم
عیب پوشی و نیک انگاریست
                                انتظاری که از هنر دارم
ابر صحرا گرفته ام اما
                                از کرامت به شهر میبارم

تاریخ ارسال: 1390/6/6
تعداد بازدید: 2557