بازدید کل: 322628

بازدید امروز: 101

بازدید دیروز: 202

با دلم استشاره می کردم
                                        شور با سنگ خاره می کردم
خسته در گوشه ای زچشم بدور
                                         آن جهان را نظاره کردم
همه حیران وادی ظلمت
                                        من نگه برستاره میکردم
دستم ار می رسید تا آنجا
                                         آسمان را دو پاره می کردم
گرکه می گفت راز این غم را
                                        لااقل فکر چاره می کردم
این چه سرّی است در تمامی عمر
                                        کارهای دوباره می کردم
هرکه از شهر عشق می پرسید
                                        من به صحرا اشاره می کردم

تاریخ ارسال: 1390/6/6
تعداد بازدید: 2338