بازدید کل: 203099

بازدید امروز: 5

بازدید دیروز: 86

هزاران شمع شب را آب کردم
                                         که تا دیوانه ای را خواب کردم
نهنگم سوختم از نیزۀ درد
                                         زِ دریا میل مشتی آب کردم
چو رفتم برتر از اوج عناصر
                                        طبیعت را زخود بی تاب کردم
گل من نقش زیبای رخت را
                                        درون دیدۀ خود قاب کردم
گناه و هرزگی  هرگز نکردم
                                        اگر کردم گناه ناب کردم
به اقیانوس لبها گوهرم را
                                        به مستی نذر گوهریاب کردم
اگر رفتم زصحرا لیکن ایدوست
                                        محبت را درآنجا باب کردم

تاریخ ارسال: 1390/6/6
تعداد بازدید: 1545