بازدید کل: 336137

بازدید امروز: 70

بازدید دیروز: 189

به هوای پارسایی هوس نماز کردم
                                                  به گمان رستگاری به فرشته ناز کردم
زستاره ها گذشتم به شبی سپید اما
                                                  به حقیقت آنچه دیدم یله بر مجاز کردم
زخیال پرگشودم چو پرندگان رویا
                                                 بدیار پاکبازان سفری دراز کردم
به نهان اشاره ام کرد و من از سر ارادت
                                                 گذری بپای همت بدیار راز کردم
چوبه طورجان رسیدم لمعات جلوه دیدم
                                                  به امید لن ترانی طلب نیاز کردم
ز نوای نی شنیدم که قبول خاطر آمد
                                                 گل بوسه ای که نذر لب نینواز کردم
گرۀ دو گیسویش , چوبیک نظاره دیدم
                                                 به نگاه بستم آنرا به اشاره باز کردم
چو دوباره باز گشتم به قرارگاه صحرا
                                                 به بهانه جدایی نی شکوه ساز کردم

تاریخ ارسال: 1390/6/6
تعداد بازدید: 2391