بازدید کل: 174891

بازدید امروز: 139

بازدید دیروز: 172

درِ شب را به صحرا باز کردم
                                        نمازی با دو دنیا ناز کردم
گرفتم مصحف از پیغمبرعشق
                                       هزاران صحبت از اعجاز کردم
ز بسم الله و رحمان و رحیمش
                                        ره انجام را آغاز کردم
هوای دیدنش از خاک هستی
                                        بدست آسمان پرواز کردم
گلم را در ره دشت عطشناک
                                        سوار اشتر جماز کردم
به شوق دیدنش در مجلس حال
                                        دوباره ساز خود را ساز کردم
به یاد یار خود با چشم دریا
                                        نظر بر گلشن دلباز کردم
در اوزان  دو بیتی هرچه گفتم
                                        همیشه صحبت از ایجاز کردم
بنازم دولت ساده دلی را
                                        کز آنجا ره به صحرا باز کردم

تاریخ ارسال: 1390/6/6
تعداد بازدید: 1420