بازدید کل: 347925

بازدید امروز: 168

بازدید دیروز: 226

من از سلالۀ عشاق آرزومندم
                                               به آرزوی تو در عشق خویش پابندم
زجای برخیزم و برزنم زآتش شوق
                                              مثال روشنی از جست و خیز اسپندم
اگرچه سرکشم از کوچه باغ گل چون خار
                                              اسیر و کشته لب غنچگان گلخندم
نهال نسترن وحشیم چرا نالم
                                              بباغ تربیت ار میزنند پیوندم
به شهر سوته دلان شهره ام بساده دلی
                                              نه خام زهد ریایی نه اهل ترفندم
مرا به بند نصیحت چه می کشی ناصح
                                              بگوش غفلت محنت کشیده خود پندم
به شط تشنه تر از لاله های صحرایی
                                              صدای موج خروشان رود اروندم

تاریخ ارسال: 1390/6/6
تعداد بازدید: 2378