بازدید کل: 336143

بازدید امروز: 76

بازدید دیروز: 189

از الف تا تمام گردیدم
                            تای تَمَتُ کلام گردیدم
در ره سنگلاخ و کوه کمر
                            خسته با یک دو گام گردیدم
نوبتی تا رسد به اسکندر
                            مست آب ظلام گردیدم
رام هرگز نمیشدم امّا
                            تو چه کردی که رام گردیدم
گرچه نا پخته نیستم در عشق
                            با دو بادام خام گردیدم
پیش تر زانکه چهره ای بینم
                            عاشق یک سلام گردیدم
چونکه رفتم بجانب صحرا
                            شهره خاص و عام گردیدم

تاریخ ارسال: 1390/6/6
تعداد بازدید: 2336