بازدید کل: 335030

بازدید امروز: 135

بازدید دیروز: 175

اسیر سادگی های دل خوش باور خویشم
                                                          به بی آلایشی مدیون شیر مادر خویشم
گدای کوی عشقم پاس دارم این گدایی را
                                                         ولی در بی نیازی شهریار کشور خویشم
خدا آوای غارعشق در اندیشه ام پیچید
                                                         درین وادی خدای خویشتن پیغمبرخویشم
منم خار سر دیوار در بیگانه جا امّا
                                                         بباغ آشنایی شاخه گل پرور خویشم
من آن ققنوس آتشزاد را مانم که پنداری
                                                          سر آتش فروزی مانده در زیر پر خویشم
 اگر پیوند بگسستم زمردم چشم دل روشن
                                                          به پیمانی که نشکستم شهید محضر خویشم
بیا با طالعم ای ماه امشب مهربانی کن
                                                         که من محو تماشای درخشان اختر خویشم
ندارم طاقت آن را که دل با دیگری بندم
                                                         درین صحرای وانفسا دل خود دلبر خویشم

تاریخ ارسال: 1390/6/6
تعداد بازدید: 2621