بازدید کل: 323714

بازدید امروز: 37

بازدید دیروز: 148

باغ شب را گلِ سیه پوشم
                                     بین گلها گل فراموشم
باغبانی  نپروریده  مرا
                                     باغ دل را گیاه خود جوشم
شعر را در بهار شیرینی
                                     شهد نوش آفرین گلنوشم
گرم جوشی چو شعلۀ خورشید
                                     مهر آئین ومهر آغوشم
اشک حسرت بدامن اندوه
                                     دُر نا سفتۀ  بنا گوشم
در غزل در ترانه در گفتار
                                      ریزه خوار قلندر پوشم
شرمسار زخود ستایی ها
                                      گرچه صحرای رند باهوشم

تاریخ ارسال: 1390/6/6
تعداد بازدید: 2544