بازدید کل: 341820

بازدید امروز: 100

بازدید دیروز: 133

تکدرختی برهنه آغوشم
                              پا به گل ماندۀ فراموشم
گل سنگ کمرگه کوهم
                              سنگدل دلبری در آغوشم
عطش آباد تشنه کامان را
                             چشمۀ بی قرار پر جوشم
هاله آویزه های گوش من است
                             ماه تابان حلقه بر گوشم
زیر بار غم تو خم گشتم
                             دَکَل صبر سیم بر دوشم
نغمه خوان سپید سحری
                            روستا زادۀ مرغ چاووشم
هست پیدا معانی فریاد
                             در نگاهِ زبان خاموشم                            
با شراب نهانی ساقی
                            از شب دوش مست و مدهوشم
کولی دل سپرده برصحرا
                            پای عریان و خانه بر دوشم

تاریخ ارسال: 1390/6/6
تعداد بازدید: 2431