بازدید کل: 341827

بازدید امروز: 107

بازدید دیروز: 133

 در گدایی خدای خود بودم
                                   منتظر بر عطای خود بودم
در گه پیری وسیه حالی
                                   متّکی برعصای خود بودم
وقت تلخی و گاه شیرینی
                                   راضی از مرتضای خود بودم
اسب من سرکش و من یاغی
                                   دائما در ورای خود بودم
چه سعادت از این بود بهتر
                                   بر سر خود همای خود بودم
بر سر هر نماز با یاران
                                   مستجیب دعای خود بودم
بیشتر از همه به مجلس حال
                                   سینه چاک صدای خود بودم
سفری رفتم و چو برگشتم
                                    دردمند دو پای خود بودم
این خود آخرنشد مرا معلوم
                                    چون که من در فنای خود بودم
در دلم بود و این نمیدانم
                                     او ویا خود خدای خود بودم
یک شب قدر بود در صحرا
                                     با خود اما جدای خود بودم

تاریخ ارسال: 1390/6/6
تعداد بازدید: 2543