بازدید کل: 341821

بازدید امروز: 101

بازدید دیروز: 133

 جایی که خداست سرزمینش زیباست
                                                 وآنجا که خدای مهربان نیست کجاست
خودجویی من اگر بجایی نرسید
                                                 دست من و دامن عنایت خداست
آوای طلاطمی که در من جاریست
                                                 پژواک نوای صخره ها با دریاست
در بادیه ها سراب اندیشه فریب
                                                 یادآور سایه روشنی از فرداست
من رد زمان خویش را گم کردم
                                                 ناقوس دلم پرنده ا ی هرزه دراست
لطف تو بجا و خشم و کین تو بجا
                                                 نام تو دوای درد و یاد تو شفاست
برف آمده تا به پشت زانوی فلک
                                                مردم همه در خانه و صحرا تنهاست

تاریخ ارسال: 1390/4/6
تعداد بازدید: 2592