بازدید کل: 336143

بازدید امروز: 76

بازدید دیروز: 189

به چشمم هرکه می آید گریبانگیر می ترسم
                                                        ببین در خلوت آئینه از تصویر می ترسم
شب تاریک  وحشت زا و من طفل خیابانی
                                                       زبوم آوا و جادو خندۀ شبگیر می ترسم
گرفته دامن اشکم دل تنگم که دل تنگم
                                                       هوا ابریست از سیلاب دامنگیر می ترسم
هجوم تازی و تاتار در تاریخ تکراریست
                                                       من پیکارگر ازکُندی شمششیر می ترسم
نیستانیست مژگانش که شیرش خواب می بیند
                                                       خدا را من چرا از شیر در زنجیر می ترسم
مقدر گشته شمعی دامن پروانه را سوزد
                                                       من از این سوز و ساز عالم تقدیر می ترسم
تو از آواره گردی های کولی مرد صحرایی
                                                       من از گمراهی این رهرو بی پیر می ترسم

تاریخ ارسال: 1390/6/19
تعداد بازدید: 2376