بازدید کل: 336138

بازدید امروز: 71

بازدید دیروز: 189

قلم دردست جویایم نمیدانم چه بنویسم
                                                  نیستان زاد گویایم نمیدانم چه بنویسم
میان دفتر گل از زبان غنچه میگویم
                                                 گل امید فردایم نمیدانم چه بنویسم
گهی آنجا گه اینجا گهی چون ابر سرگردان
                                                 نه آنجایم نه اینجایم نمیدانم چه بنویسم
ببازار محبت بی بها دل مانده در دستم
                                                کنار مانده کالایم نمیدانم چه بنویسم
گل سنگ صبورم مانده در آغوش تنهایی
                                                 گلم یا اینکه خارایم نمیدانم چه بنویسم
کهنسالم ولی در جنگل سبز توانایی
                                                  نهالی تازه رویایم نمیدانم چه بنویسم
مرا روزی نمانده لیک در دنیای بی روزی
                                                 کنار خوان شبهایم نمیدانم چه بنویسم
عبور کوچ را در سنگلاخ سخت حیرانی
                                                 غلام پیر صحرایم نمیدانم چه بنویسم

تاریخ ارسال: 1390/6/19
تعداد بازدید: 2424