بازدید کل: 347927

بازدید امروز: 170

بازدید دیروز: 226

دوست دارم که مختصر باشم
                                         از دل خویش ساده تر باشم
دوست دارم که در دل شبها
                                         با دل خویش همسفر باشم
دوست دارم بدّره خورشید
                                         مه پیچیده در سحر باشم
دوست دارم به سرزمین خدا
                                        خلف پاک بوالبشرباشم
از هزاران درخت باغ وجود
                                        لااقل شاخ پر ثمر باشم
خویشتن را نمی پسندم من
                                        دوست دارم کس دگر باشم
دوست دارم به سینه صحرا
                                        جلوه دار گل هنر باشم
لحظه ای را که میکنم پرواز
                                        کاش در شهر سنگسر باشم

تاریخ ارسال: 1390/6/22
تعداد بازدید: 2345