بازدید کل: 341824

بازدید امروز: 104

بازدید دیروز: 133

آفرینش را زدنیا جای زیباتر کجاست
                                              ازچنین طاووس زیبا مرغ رعناتر کجاست
در کویر خشک هستی تشنگان نام را
                                              ازسراب تند بادی دل فریباتر کجاست
هرچه بالامی روم بالابلندی در رهست
                                              آخرای بالابلا بالای بالاتر کجاست
هرکجا رفتم زتنهایی حکایت بود و بس
                                              پس ازاین انسان تنهامانده تنها تر کجاست
هر کجاگشتم ندانستم که در دنیای ما
                                              بیشهء طبع مرا طوطی گویاتر کجاست
جستجوگر را بگفتم من که جز پای طلب
                                             رهروان را در طریقت پای پویاتر کجاست
رود را گفتم که ای سیاره دریا نشان
                                             جز سرشک دیده دل پاک و شویاتر کجاست
با گلی می گفت در صحرا نسیم بامداد
                                              آفرینش را زدنیا جای زیباتر کجاست

تاریخ ارسال: 1390/4/6
تعداد بازدید: 2509