بازدید کل: 336137

بازدید امروز: 70

بازدید دیروز: 189

سحر به خنده نو غنچه ها نظاره کنم
                                              مگر برای دل غم گرفته چاره کنم
بسوی میکده پایم نمی کشد دو دلم
                                             مگر به مصحف سی پاره استخاره کنم
درون کلبۀ من کور سوی شب تابی است
                                             ستاره سوخته خویش را نظاره کنم
شب وداع تو غم می کشد چراغ دلم
                                             چگونه از غم هجران تو کناره کنم
مگیر دست من ای داغدیده دل بگذار
                                             که دامانی زگل لاله پاره پاره کنم
بزن به تیر بلا تا شوم نشان گیرت
                                             مبند راه نظر باش تا اشاره کنم
صدای گریۀ صحرا  زدشت خواب آید
                                            چگونه گوش به تعبیر سنگ خاره کنم

تاریخ ارسال: 1390/6/22
تعداد بازدید: 2632