بازدید کل: 335022

بازدید امروز: 127

بازدید دیروز: 175

چگونه توسن اندیشه را مهار کنم
                                             زدست وسوسه عقل گو چه کار کنم
به فکر درد دلم باش تا به همت غم
                                             بدشت دربدری درد را شکار کنم
منم چو کودک شرمنده ای که میباید
                                             به چیره دستی استاد افتخار کنم
زبان شکوۀ من بند آمده ورنه
                                             بهر دمی گله از دست روزگار کنم
به عشق ورزی پروانه گرد شعلۀ شمع
                                             بپای دوست سر و جان خود نثار کنم
مرا بگوشه صحرای رفتگان ببرید
                                             که تا زیارت ارواح رهگذار کنم

تاریخ ارسال: 1390/6/22
تعداد بازدید: 2422