بازدید کل: 341814

بازدید امروز: 94

بازدید دیروز: 133

 دلم گرفته زخورشید, ماهتاب کجاست
                                               کباب قطره ء آبم شراب ناب کجاست
بخواب دیدن رویش میسر است اما
                                              کسی نگفت به من سرزمین خواب کجاست
رسید دیو شب ای دیده دست و پایی کن
                                             زهوش رفته دلم شیشه گلاب کجاست
خرابی دل درویش عین آبادیست
                                             قبول می کنم این را دل خراب کجاست
خدا خراب کند خانهء دل غم را
                                            کجاست ساقی شب کوزه شراب کجاست
بیا بجانب صحرا که بهتر از صحرا
                                            حریم خلوت وخالی زاضطراب کجاست

تاریخ ارسال: 1390/4/6
تعداد بازدید: 2515