بازدید کل: 335007

بازدید امروز: 112

بازدید دیروز: 175

از درد همیشگی دوا می خواهم
                                       از دست دوای خود شفا می خواهم
بر سکّوی افتخار همچون منصور
                                       یک قد کشیده از خدا می خواهم
از سینه بیستون دیوار جنون
                                       آئینه سنگ قد نما می خواهم
من در عجبم ازاین همه حال که هست
                                      از لطف خدا چرا بلا می خواهم
یک چیز دگر که جزو اسرار من است
                                      از هرچه که میدهد جدا می خواهم
آنرا که براستی رضای دل اوست
                                     نه از دل خود نه از شما می خواهم
از کشور خود که چشم این عالم ماست
                                     یک مردم خوب باوفا می خواهم
در گوشه دلگرفته ای در صحرا
                                     از مرغ شبانه شب نوا می خواهم
با اینهمه گفتگو نمیدانم من
                                    در وقت دعا چه از خدا می خواهم

تاریخ ارسال: 1390/6/22
تعداد بازدید: 2438