بازدید کل: 336147

بازدید امروز: 80

بازدید دیروز: 189

شبخیزی ماهتاب را میخواهم
                                      دلگرمی آفتاب را میخواهم
در معبد جستجو به محراب دعا
                                      آگاهی سبز ناب را میخواهم
در باغ بهار عشق چون مولانا
                                      تبریزی پا به آب را میخواهم
در خلوت شب بگوشه خاموشی
                                     هم صحبتی کتاب را میخواهم
در کارگه ستاره ها چون ناهید
                                      از ساز جنون رباب را میخواهم
پابند شبند عارفان اما من
                                     بیداری شهر خواب را میخواهم
مستان به شرا ب شیشه دل خوش کردند
                                     من بوی گل شراب را میخواهم
می گفت به گریه ابر در خاطر من
                                     صحرای ندیده آب را میخواهم

تاریخ ارسال: 1390/6/22
تعداد بازدید: 2253