بازدید کل: 341814

بازدید امروز: 94

بازدید دیروز: 133

در انتظار یاران آن سوی لحظه هایم
                                                  گر طالب نشانی همسایۀ خدایم
ای یار ماجرایی با من چه کار داری
                                                  من خود چو تو همیشه یک پای ماجرایم
خوابیده چون سکوتم در درّۀ غریبی
                                                  پژواک کوه دردم فریاد بی صدایم
در حالت جنونم از خویشتن برونم
                                                  با خویشتن نشسته از خویشتن جدایم
ای یار مهربانم دستت شفای دردست
                                                  زهر ار کنی به کامم آن میدهد شفایم
در حقّ من دعا کرد پیری که از دعایش
                                                  در دست استجابت سجّاده دعایم
صد خرده ار بگیری از من که آنچنانم
                                                  چون کوثر حقیقت آئینۀ شمایم
فصل بهار گشته ای مردم تماشا
                                                  گل غنچه کرده و من صحرای باصفایم

تاریخ ارسال: 1390/6/22
تعداد بازدید: 2562