بازدید کل: 335022

بازدید امروز: 127

بازدید دیروز: 175

غریب شهر شمایم زراه می آیم
                                             زراه و دشت سیاه گناه می آیم
زلال آب مرادم به تشنۀ دیدار
                                             زچشمه سار کبود نگاه می آیم
رسول روشنی ام ازدیار تاریکی
                                            سوار مرکب نورم زماه می آیم
نزول رحمت حقم زابر دریا دل
                                            به خاستگاه نیاز گیاه می آیم
شمیم پیرهن یوسفم بِبال خیال
                                            کبوترانه از آغوش چاه می آیم
جواب نامۀ دردم به استجابت عشق
                                            به شهر سوختۀ اهل آه می آیم
گل سپید بهارم بدشت سبز ولی
                                            بچشم خستۀ صحرا سیاه می آیم

تاریخ ارسال: 1390/6/22
تعداد بازدید: 2411