بازدید کل: 335024

بازدید امروز: 129

بازدید دیروز: 175

بهر بهانه بیا تا بهم سر بزنیم
                                           بخانه های دل یکدگر دری بزنیم
دلم گرفه بیا در طریق مهر و وفا
                                           بجای نیش زبان حرف بهتری بزنیم
بیا بکوی محبت که همچو پروانه
                                           بدشت سبز بهار زمان پری بزنیم
برو سیاهی خود میدهم ترا سوگند
                                           بیا بشوکت شب رنگ دیگری بزنیم
بیا که فلسفه مرگ را بهانه کنیم
                                           برای مردم خود حرف دیگری بزنیم
بیا بجانب صحرای لاله رو آریم
                                             بِرَغم  فلسفه چرخ  ساغری بزنیم

تاریخ ارسال: 1390/6/26
تعداد بازدید: 2394