بازدید کل: 336141

بازدید امروز: 74

بازدید دیروز: 189

تا یاد نگاه یار کردیم
                                      از دل هوس شکار کردیم
عیسای مسیح و ما منصور
                                      همگونه هوای دار کردیم
بی قافله در غروب دلگیر
                                      از شهر غریب بار کردیم
ازنعمت بی دریغ شبها
                                      شکرانه بی شمار کردیم
مردیم و دوباره زنده گشتیم
                                      از دست اجل فرار  کردیم
صبر آمد و رفت بیقراری
                                      یادی که ز کوهسار کردیم
تا رنگ سیه زدیم به صحرا
                                      ای دیده ببین چه کار کردیم

تاریخ ارسال: 1390/6/26
تعداد بازدید: 2628