بازدید کل: 336149

بازدید امروز: 82

بازدید دیروز: 189

چنان دو خط موازی کنارهم بودیم
                                                 دو هم نفس دو قناری دو یار هم بودیم
دو چلچله دو مهاجر دو خسته از همه جا
                                                 خزانه دار خزان و بهار هم بودیم
نبوده راه گریزی که ناگریزدو عشق
                                                  مثال آینه هردم دچار هم بودیم
دو آسمان خیالی دو خوشۀ پروین
                                                  ستاره های شب بی شمار هم بودیم
به لحظه های بلوری در آستانۀ صبح
                                                  به جای نشوه نمایی خمار هم بودیم
دو دفتری که درآن واژه ها به جلوه گریست
                                                  غزالۀ غرل ماندگار هم بودیم
چه بوده ایم ندانم ولی همیشۀ عمر
                                                  دو مبتلا و دو حیران کار هم بودیم
دو لاله در گذر خشک پهنۀ صحرا
                                                  به طول یک نفس آئینه دارهم بودیم

تاریخ ارسال: 1390/6/26
تعداد بازدید: 2369