بازدید کل: 347929

بازدید امروز: 172

بازدید دیروز: 226

ما نهنگان تنی به آب زدیم
                                          گرد خود خیمه با حباب زدیم
نیزه ها دیده و زهیبت آن
                                         خویش را همچو شب بخواب زدیم
از خدا گفته ایم و خود غافل
                                        چهرۀ خویش را نقاب زدیم
در حضور شما خداییها
                                        ما مگر حرف بیحساب زدیم
صد کتاب نخوانده را خواندیم
                                        گیسوان ترا که تاب زدیم
خشت تاریخ نقش من میخواست
                                       ما ولی نقش خود خراب زدیم
مرگ مستی رسیده بود که ما
                                       سنگ بر کوزۀ شراب زدیم
به غباری که عشق می روبد
                                       کعبه سینه را گلاب زدیم
نه طهورا نه نا طهورایی
                                       زین میانه شراب ناب زدیم

تاریخ ارسال: 1390/6/26
تعداد بازدید: 2777