بازدید کل: 309862

بازدید امروز: 98

بازدید دیروز: 102

ما خراباتیان بی خویشیم
                                      نو مسلمان و کهنه درویشیم
نیست پیچیدگی به گفتۀ ما
                                      تازه جویان ساده اندیشیم
تلخ گویی زما نمی آید
                                       ما زنوش آواران بی نیشیم
بی طبیبان خسته دل بیمار
                                        ای خدا مرهمی که دلریشیم
گرچه واماندگان قافله ایم
                                         از همه کاروانیان پیشیم
ما گدایان شهرۀ صحرا
                                         شهر یاران کشور خویشیم

تاریخ ارسال: 1390/6/26
تعداد بازدید: 2355