بازدید کل: 322632

بازدید امروز: 105

بازدید دیروز: 202

وقتی به شهر آینه تکثیر میشویم
                                            در بی نهایتیم که تفسیر میشویم
آشفتگی چو در دل ما خانه میکند
                                           خواب ندیده ایم که تعبیر میشویم
برخوان بی تکلّف مردان سفره دار
                                            با لقمۀ نخورده نمک گیر میشویم
چون ارسلان روم محبّت بیک نگاه
                                            آئینه وار عاشق تصویرمیشویم
پیوسته ایم باهمه اما جدا از هم
                                            زنجیر دانه ایم که زنجیر میشویم
با شور کودکی بجهان پا نهاده ایم
                                             در اختیار پیر زمان پیر میشویم
صحرای غربتیم که با دست آب وخاک
                                             آتش فروز خرمن تقدیر می شویم

تاریخ ارسال: 1390/6/26
تعداد بازدید: 2351