بازدید کل: 335025

بازدید امروز: 130

بازدید دیروز: 175

بیا چو زلزله بتخانه را خراب کنیم
                                               خراب بتکده را خانۀ شراب کنیم
بباغ های بهار شکوفه رو آوریم
                                               بدین بهانه مگر یادی از شباب کنیم
فریب گاه کویر است عشوه دنیا
                                               چه اعتماد بر این جلوۀ سراب کنیم
خراب خانه دنیا محل امنی نیست
                                               بیا که پشت باین کاخ اضطراب کنیم
نشان پستی و دون همتی است بدخواهی
                                               بیا که دیگر از این خصلت اجتناب کنیم
اسیر نفس جهان باره ایم جا دارد
                                                که تا علیه دل خویش انقلاب کنیم
به آسمان محبّت چو ذره رقص کنان
                                                سفر به میکده شهر آفتاب کنیم
دگر ز در بدری خسته گشته ام صحرا
                                                کجاست مامن امنی که انتخاب کنیم

تاریخ ارسال: 1390/6/26
تعداد بازدید: 2342