بازدید کل: 336137

بازدید امروز: 70

بازدید دیروز: 189

ما شهیدان عشق بی کفنیم
                                         لاله کاران دشت پیرهنیم
نونهالان بیشه نوخیز
                                         ریشه داران جنگل کهنیم
جرعه نوشان کوثر توحید
                                         بایزد و جنید و بوالحسنیم
دشمن ماست پارۀ تن ما
                                         ما اسیران جنگ تن به تنیم
هستی ما حصار و جان بر کف
                                         در گریز از حصار خویشتنیم
تن تنن اسم صورتست که ما
                                         معنی و رمز و راز تن تننیم
کُنج ویرانه خواب در صحرا
                                         خرقه بردوش شهره قرنیم

تاریخ ارسال: 1390/6/26
تعداد بازدید: 2699