بازدید کل: 341824

بازدید امروز: 104

بازدید دیروز: 133

خدایا گوشه چشمی به ما کن
                                        برای ما گنه مردان دعا کن
در این دریا ی خون آلوده مارا
                                        زاختاپوس بد حالی جدا کن
الهی دست و پا گم کرده ها را
                                       رفیق مردم با دست و پا کن
قنات تشنگان آب و گل را
                                       روان تر از زلال چشم ما کن
پرا کندیم از شهر محبّت
                                       تو ما را بار دیگر جابجا کن
بخون پاک گلگون شهیدان
                                       جهان را صبر ایوبی عطا کن
بدیوان رضا در محضر عشق
                                        الهی خویش را ازما رضا کن
در این بیگانگی در مکتب عشق
                                        مرا با درس قرآن آشنا کن
الهی نور ایمان و عمل را
                                        چراغ راه پیش پای ما کن
بحق وامداران فراری
                                        تو قرض قرضمندان را اداکن
به درد سرخ جام آفرینش
                                         الهی درد مردم را دوا کن
نمیدانم چه می خواهم بگویم
                                        تو در من حق مطلب را ادا کن
ندا آمد ز حق کای بندۀ من
                                        در دل را بروی عشق واکن
اگر ای خسته با من کار داری
                                        علی را در دل شبها صدا کن

تاریخ ارسال: 1390/6/26
تعداد بازدید: 2825