بازدید کل: 216418

بازدید امروز: 46

بازدید دیروز: 118

با بزرگان عشق خویشی کن
                                          در کمی نیز فکر بیشی کن
در کنار قبیله فریاد
                                          مشق تنهایی و خموشی کن
هرچه دیدی بخاطر دل عشق
                                          گرچه عیب است پرده پوشی کن
پیری و مرگ عشق در راهست
                                          تا جوانی پیاله نوشی کن
تو که جان کنده ای بخاطر عشق
                                          باز ای دوست سخت کوشی کن
تا زچشم همه نیفتادی
                                          زود فکری به دیر جوشی کن
دست خالی مرو بدیدن دوست
                                          نظری هم به گلفروشی کن
در قناعت چو مردم صحرا
                                          ساده خواری و ساده پوشی کن

تاریخ ارسال: 1390/6/27
تعداد بازدید: 1711