بازدید کل: 336137

بازدید امروز: 70

بازدید دیروز: 189

رو بر حریم حرمت کوچه انتظار کن
                                                     کوچ وصال میرسد حوصله اختیار کن
میر شکار میرسد آهوی جلوه را بگو
                                                     از گل و گلبن و چمن خواهش استتار کن
چونکه به کعبه رو نهی در ره مردی و وفا
                                                     همچو رسن زیارت میثم سربدار کن
طالب جان من شدی ای همه ناز و دلبری
                                                     یک نظر از ره کرم جانب جان نثار کن
دشنه آبدیده را از کف چشم خود بگیر
                                                     تا پس از آن بگویمت با دل من چه کار کن
ایدل غم کشیده ام زغم بلا و درد و غم
                                                    عقدۀ گریه باز کن خنده بروزگار کن
شعر و سرودۀ مرا ای مه پشت پرده ها
                                                     با نظر عنایتی کامل و ماندگار کن
جهلُ جهنمی بُود جاهل اگر بتو رسد
                                                    همچو مسیح ملک جان از بر او فرار کن
در طلب خدای خود دامن خلق را بگیر
                                                     آینه وار با همه رابطه برقرار کن

تاریخ ارسال: 1390/6/27
تعداد بازدید: 3022