بازدید کل: 323282

بازدید امروز: 101

بازدید دیروز: 97

ای مرغ سحر خدا خدا کن
                                      بهر من بی نوا دعا کن
ای تازه گیاه سبز کوهی
                                     بیمار توام مرا دوا کن
ای دست دعای آسمانی
                                     با من چو بهشتیان صفا کن
ای پای طلب به دست همّت
                                     پاچیله آهنین بپا کن
ای پیر سپید جامه ما را
                                     از جمع سیه دلان جدا کن
ای شاه سریر ملک هستی
                                     رو بر من خستۀ گدا کن
بالای بلند عاشقانرا
                                    ای لطف هماره بی بلا کن
ای مرد طلب زراه صحرا
                                    رو جانب خانۀ خدا کن
یارب به علی و آل مارا
                                    زوار شهید کربلا کن

تاریخ ارسال: 1390/6/27
تعداد بازدید: 2573