بازدید کل: 336146

بازدید امروز: 79

بازدید دیروز: 189

ای مرغ سحر خدا خدا کن
                                      بهر من بی نوا دعا کن
ای تازه گیاه سبز کوهی
                                     بیمار توام مرا دوا کن
ای دست دعای آسمانی
                                     با من چو بهشتیان صفا کن
ای پای طلب به دست همّت
                                     پاچیله آهنین بپا کن
ای پیر سپید جامه ما را
                                     از جمع سیه دلان جدا کن
ای شاه سریر ملک هستی
                                     رو بر من خستۀ گدا کن
بالای بلند عاشقانرا
                                    ای لطف هماره بی بلا کن
ای مرد طلب زراه صحرا
                                    رو جانب خانۀ خدا کن
یارب به علی و آل مارا
                                    زوار شهید کربلا کن

تاریخ ارسال: 1390/6/27
تعداد بازدید: 2662