بازدید کل: 347916

بازدید امروز: 159

بازدید دیروز: 226

آبروی غم زاشک درد ماست
                                      ترجمان درد رنگ زرد ماست
دره های مه گرفته در خزان
                                     جلوه ای از دود آه سرد ماست
گر به حیرتگاه ششدر مانده ایم
                                      کهنه لیلاجی حریف نرد ماست
کس به ما تعلیم لب خوانی نکرد
                                       ترزبانی گنج بادآورد ماست
در عروج از پلکان بام عرش 
                                       آسمان هفتمین پاگرد ماست
گردبادی را که می بینی زدور
                                      صوفی صافی صحرا گرد ماست

تاریخ ارسال: 1390/4/10
تعداد بازدید: 2574