بازدید کل: 347916

بازدید امروز: 159

بازدید دیروز: 226

ای چراغ کجمدار چرا کج نشسته ای
                                                 دستت شکسته باد که دستم شکسته ای
تا کی چو شیر پیر به آبشخور زمان
                                                در آرزوی صید غزالان خسته ای
بنشین اگر خیال بزرگیست در سرت
                                                بر خیز اگر بپای دل خود نشسته ای
ای یار گلفروش شنیدم بدست عشق
                                                گلدسته ای برای دل دوست بسته ای
امروز چشم من بجمال تو روشن است
                                                به به چه ماه نیک و چه روز خجسته ای
می آیم از قفای تو با پای خویشتن
                                                دست مرا به سوی خود از پشت بسته ای
بنشین بپای سفرۀ صحرا سفر بخیر
                                                میدانم از درازی این راه خسته ای

تاریخ ارسال: 1390/6/30
تعداد بازدید: 2478