بازدید کل: 335023

بازدید امروز: 128

بازدید دیروز: 175

دل طغیانگر من شطّ  کارونست پنداری
                                                        سرشک دیدگانم خون جیحونست پنداری
چنان مست از می عشقم که پا از سر نمیدانم
                                                        درین سرگشتگی عالم دگرگونست پنداری
دل افتاده از دستم بخاک سرد نومیدی
                                                        شکسته کاسۀچوبین مجنونست پنداری
غم دل خفته مست و بیخبر در سایه شادی
                                                        که این گرگ بیابان نشئه خونست پنداری
درون سینه ام تابیده مهر مردم دنیا
                                                        دلم آئینه دار ربع مسکونست پنداری
گل آلاله می چینم ز دشت تربت لیلا
                                                        که این داغ وفا میراث مجنونست پنداری
بلور ژاله بر گلبرگ آتش گونه لاله
                                                        سرشک دیدۀ صحرای دلخونست پنداری

تاریخ ارسال: 1390/6/30
تعداد بازدید: 2638