بازدید کل: 336138

بازدید امروز: 71

بازدید دیروز: 189

چابکی دارم از سبکباری
                                       روشنی از چراغ  زنگاری
عهد کردم زکودکی هرگز
                                       نکنم کار دیگر آزاری
فرق بیکار و کار مبهم نیست
                                       فرق در کار هست و بیکاری
رنج موری نمی پسندد دل
                                       مرحبا بر سپید پنداری
چه تفاوت که یار یار بود
                                       یار یاری و یار دیناری
لطف حق آن قدر سرازیرست
                                       که کشیده به یک تلمباری
خاطرم آن قدر به او جمع است
                                       که مرا برده تا  ولنگاری
پیر کردم دو چیز قدرتمند
                                       عشق و آئین خویشتن داری
آن قدر گرم هست در صحرا
                                       ریگ چون آب می شود جاری

تاریخ ارسال: 1390/6/30
تعداد بازدید: 2553