بازدید کل: 347917

بازدید امروز: 160

بازدید دیروز: 226

تو از ترانه سبز بهار لبریزی
                                            صدای خنده رامشگران پائیزی
به بوته زار دلم در شب گرانجانی
                                            بچشم خستگیم گریۀ لب آویزی
چه ذرهّ ها به هوای تو میزند پرپر
                                            به ترجمانی من آفتاب دهلیزی
چه دیده ای زبیابان عشق چون عطّار
                                            اسیر دست غلامان مست چنگیزی
تو ماه نیمه شبی آسمان آبی را
                                            ویا شکیل تراز دختران قرقیزی
بکو چه باغ غزلهای من بوقت سحر
                                            صدای عربده مست صبحدم خیزی
بسان خسرو شیرین به صخره فرهاد
                                            بروی  نقش صلابت سوار شبذیری
بدین امید که عشق مرا کنی خاموش
                                            بدان که با دل من سالها گلاویزی
بیا بپای  مغیلان درین سراب آباد
                                            اگرچه لاله صحرا گیاه پرهیزی
منی که کشتۀ یک جلوه جمال توام
                                            چرا به مرثیه خاکم به سر نمی ریزی

تاریخ ارسال: 1390/6/30
تعداد بازدید: 2915