بازدید کل: 341818

بازدید امروز: 98

بازدید دیروز: 133

پیچیده درد در دل من لیک بی دواست
                                                       داروی خواب در شب غم دردچین ماست
آنقدر بخیه خورده بچاک دل صبور
                                                       همچون گلیم پارهء فرسوده نخ نماست
از پای تا بسر همه دردست سینه ام
                                                       همچون نی شکسته به غمناله آشناست
ای مرغ روح من که هواگیر خانه ای
                                                       پر بازکن که پرزدنت باغ دلگشاست
تنگ قفس شکسته و تا قاف می پری
                                                       بالاتراز خیال جهانت بزیر پاست
چون شبنم از هوای توام سینه صاف شد
                                                       هرکس که همنشینی گل کرد باصفاست
بی آنکه ره به سایه گلبوته ای برم
                                                       صحرانورد بادیه ام تا خدا خداست

تاریخ ارسال: 1390/4/10
تعداد بازدید: 2720