بازدید کل: 335024

بازدید امروز: 129

بازدید دیروز: 175

دستلاف سالیانم نیست جز تردامنی
                                                رهرو کوی خیالم کو کجا شد ایمنی
دزد بی انصاف یغما کرده نقد هستیم
                                                برده تا میخ در و دیوار جز ما و منی
رهزن عیار میخوانند پیر خسته را
                                                کار مردم خنده دارد ما کجا و رهزنی
چتر طاووسی است نقد نخوت بی مایگان
                                               دامن آلوده دارد میل گل پیراهنی
طفل نو پای دبستانیم در ادوار شعر
                                               کودکی آید زمن گرنیست طبع شیونی
بسته ام بار سفر را و گرفتم نیمه شب
                                              ازنیستان آتش و از ماه صحرا روشنی

تاریخ ارسال: 1390/6/30
تعداد بازدید: 2801