بازدید کل: 347917

بازدید امروز: 160

بازدید دیروز: 226

عقل ره بند بردباری ماست
                                    عشق آیین رستگاری ماست
ما و آسوده خاطری هیهات
                                    این بیقراری ز بیقراری ماست
می نشینیم کنار این دریا
                                    گر امیدی باشک جاری ماست
هرکجا جمع بسته ای بینی
                                    صحبت از ما و بدبیاری ماست
خنده بذر گنه فکنده به خاک
                                    گریه بار سیاهکاری ماست
دل چو آهو و بر تن ریشش
                                  جای چنگ سگ شکاری ماست
جای پایی که مانده در صحرا
                                  از دل دائماً فراری ماست

تاریخ ارسال: 1390/4/10
تعداد بازدید: 2627