بازدید کل: 335020

بازدید امروز: 125

بازدید دیروز: 175

دلم به گرمی خورشید صبح شهر شماست
                                                        قسم بخوان کرامت که این دلم دریاست
اگرچه نوسفرم کوچ را بشارت باد
                                                       دلیل گمشدگان خضر ره گشا با ماست
بگیر دامن امروز را که میگذرد
                                                       کسی نبوده بگوید چه در پی فرداست
هنوز لب به سخن وا نکرده خاموشی است
                                                       که این نشانه ای از بی ثباتی دنیاست
اگرچه خاک نشسته است بررخ دنیا
                                                       هنوز ماه درون تاب برکه ها زیباست
کسی نبود کشد درد سینه سوز مرا
                                                       ببند چشم طمع را که آدمی تنهاست
من خراب کجا و مقام امن سخن
                                                       به شهر آینه هایم اگر لبم گویاست
هنوز فصل خزانست لیک همچو بهار
                                                      میان کوچه و بازار صحبت از صحراست

تاریخ ارسال: 1390/4/23
تعداد بازدید: 2344