بازدید کل: 341813

بازدید امروز: 93

بازدید دیروز: 133

به جشنوارهء میلاد گل عجب غوغاست
                                               در آبگینه گلها جمال حق پیداست
حریف هر شبه ام ماه آسمان مرده
                                               انیس خلوتم امشب چراغ خرمن جاست
مراست دلبر گمگشته ای نه همچون سرو
                                              رفیق نیمه  رهم دلبری میان بالاست
کنار خرمن آتش بیادم آمد دوش
                                              که یار سرکش من همچو شعله سر به هواست
فسانه های هوسنامه ام بدفتر عشق
                                              شکایت و گله و رمز و التماس دعاست
حدیث زندگیم در کتاب فصل شتا
                                              سیاه نامه تر از دستخط ناخواناست
مخواه مستی میخانه های شهرهوس
                                             بیا به شهر غزلهای من که شهر خداست
بکوچه باغ غزل خنده ای که می شنوی
                                            صدای گریه دیوانه ای ز شهر شماست
مگیر خرده به غمواژه های دفتر من
                                           که گفته های پریشان طبیعت صحراست

تاریخ ارسال: 1390/4/23
تعداد بازدید: 2444