بازدید کل: 336137

بازدید امروز: 70

بازدید دیروز: 189

 خانقاه امید من صحراست
                                 کاسه گردان بزم من دریاست
شبچراغم ستاره سحری
                                روشنی بخش چشم من فرداست
تا بود جلوه گاه صورت دوست
                                نقش دنیا به چشم من زیباست
راه صدساله طی کنم به شبی
                               گرچه طفل طبیعتم نوپاست
سینه ام همچو ساحل آرام
                               شور طوفانی دلم دریاست
بی زبانم چو کودک الکن
                               لیک پیر طبیعتم گویاست
در پی آرزوی خویشتنم
                              خواهشم گربجا و گر بیجاست
شعله سرکش محبت ما
                               آتش اما نه آتش سوزاست
گفت رندی که عاشق صحرا
                               در محبت معلم دلهاست

تاریخ ارسال: 1390/4/23
تعداد بازدید: 2443