بازدید کل: 335000

بازدید امروز: 105

بازدید دیروز: 175

 بخواب ای دیده دیگر وقت خواب است
                                                    که بیداری نشان اضطراب است
کند آشفته خواب مرغکان را
                                                    سیه چنگی که در پای عقاب است
کویری را به شبها نقل مجلس
                                                   حدیث تشنه در دشت سراب است
ازآن روزی که از دل یاد دارم
                                                   اسیردست گرم التهاب است
بنازم عشق را در تنگنا نیست
                                                   گهی مهتاب گاهی آفتاب است
ستمگر هرکه در هرجا که باشد
                                                  کمین مردم جان درعذاب است
بنازم تکسوار دشت غم را
                                                  که با مجنون لیلا در رکاب است
اگر باران به صحرا بازگردد
                                                 دعای تشنه کامان مستجاب است

تاریخ ارسال: 1390/4/23
تعداد بازدید: 2644